skip to Main Content

Slide

 

Waarom de campagne ‘Er is wél geld!’?

Hoe vaak horen we het niet: “Er is geen geld voor loonsverhoging, voor sociale woningen, voor de pensioenen, voor meer personeel in de zorg, voor beter openbaar vervoer, voor cultuur, voor een doortastend klimaatbeleid, voor de opvang van asielzoekers”?

Die dooddoeners willen we de wereld uit. Het gaat niet over de betaalbaarheid, maar over politieke keuzes. Het gaat over welke samenleving we willen. Daarom lanceert Hart boven Hard de campagne ‘Er is wél geld’. Sensibiliserend en mobiliserend. De campagne wil niet enkel dooddoeners ontkrachten en het bewustzijn aanscherpen, maar ook organiseren en mobiliseren voor sociale en ecologische alternatieven. Het gaat niet over een beetje meer geld voor sociale woningen, beter waterbeheer, hogere minimumlonen… wel over een radicaal andere economie, gericht op het welzijn van iedereen en niet op het profijt van enkelen.

We willen ons laten horen, loud en clear, en daarvoor hebben we ook jouw stem nodig! Doe je mee?

#ErIsWelGeld

Hier vind je interessante achtergrondinformatie, stevige argumenten, ideeën hoe het anders kan. Heb jij zelf suggesties voor boeiend materiaal dat hier thuishoort, laat het ons weten.

Geen geld? In alle stilte vloeide 172 miljard euro naar belastingparadijzen.

Het recente rapport van Oxfam stelt onomwonden: ongelijkheid doodt mensen en vernietigt de planeet.

Back To Top