skip to Main Content

Een groot tekort aan sociale woningen, een veel te laag budget voor steun aan mensen met een beperking, hoge integratiedrempels voor nieuwkomers, weinig vaste arbeidscontracten voor jongeren, een laag wettelijk pensioen, ontmanteling van publieke diensten, cultuurwerkers zonder inkomen, dure rusthuizen… Allemaal politieke keuzes die schaarste creëren, in de feiten en in de hoofden van de mensen.

(Extreem)rechtse en nationalistische stemmen gebruiken die schaarste als instrument voor discriminatie, angstzaaierij en racisme. Wie de impact van die schaarste aan de lijve ervaart en bijvoorbeeld geen betaalbare woonst vindt , wordt aangeleerd om asielzoekers met de vinger te wijzen of mensen met een uitkering als profiteurs te zien. Sociale mediamachines spuwen vijandbeelden: de witte, hardwerkende Vlaming tegen de andere, de mens op de vlucht, de mens met een leefloon.

In de realiteit ligt de breuklijn elders. Mensen in een kwetsbare situatie die beroep doen op een sociale uitkering botsen op een bureaucratisch labyrint en op ingebouwd wantrouwen van het systeem. Wat een contrast met de erg gulle subsidiepot voor grote bedrijven. Op dat terrein is het overheidsvertrouwen groot en zijn de controles schaars.

Wij willen solidariteit

Ons antwoord op de besparingspolitiek en op het wij-tegen-zij-gif is organisatie en solidariteit. De tekorten waar veel mensen tegen aanlopen zijn geen echte schaarste. Ze zouden er niet zijn, mocht het beleid resoluut investeren in de basisrechten voor een goed bestaan voor iedereen. Wij zullen heel hard op die nagel blijven kloppen, want er is genoeg voor iedereen.

Actie

  • 3 november: Hart boven Hard steunt de actie van de mensen zonder papieren in de Brusselse Begijnhofkerk. We houden je op de hoogte van verdere acties
  • De Coördinatie van de Mensen zonder Papieren, Sans-Papiers TV en haar vele medestanders organiseren op zondag 3 oktober 2021 om 14u aan het Noordstation in Brussel een nationale betoging “We Are Belgium Too”. Bekijk het Facebookevent
  • Treed in de voetsporen van vluchtelingen, wandel mee uit solidariteit en zamel geld in voor mensen op de vlucht met de Refugee Walk op 3 oktober 2021.

Doe mee!

Wil je mee je schouders zetten onder de campagne ‘Er is wél geld’? Heb jij nog een idee voor een thema of actie die in de campagne past? Laat het ons weten via onderstaande knop.

Back To Top