skip to Main Content

Na 26 klimaattoppen en ondertussen 6 jaar na het historische klimaatakkoord van Parijs, blijft de uitstoot stijgen. Ecosystemen worden aan razendsnel tempo verwoest. Heel de wereld wordt intussen geconfronteerd met extreme weerfenomenen. Gevolgen: enorme schade en menselijke drama’s. Ook dicht bij ons, zo mochten we deze zomer ondervinden met het noodweer in Wallonië. Het riedeltje van onze politieke, economische en financiële machthebbers klinkt cynisch genoeg al decennialang hetzelfde: een doortastend sociaal rechtvaardig klimaatbeleid is te duur, zal de modale de burger veel geld kosten en onze concurrentiekracht in het gedrang brengen.

Wij willen geld voor het klimaat

Maar betalen we nu al niet de rekening van dit wanbeleid? En is er echt geen geld voor een échte sociaal-ecologische transitie? Overheden en financiële instellingen blijven ons geld massaal investeren in fossiele brandstoffen. Ze klampen zich vast aan een economisch verslindend systeem, waar de winsten voor grote bedrijven en hun aandeelhouders zijn. Tegelijk worden de kosten van de klimaatcrisis afgewimpeld op burger en samenleving. De kosten door klimaatschade lopen op in de miljarden, nu al. De sociale ongelijkheid neemt als gevolg hiervan alleen maar toe. Bovendien wordt de factuur doorgeschoven naar de komende generaties en wordt hun toekomst onzeker.
Ons standpunt: als er snel op grote schaal geld gemobiliseerd kan worden tijdens de bankencrisis en de coronacrisis, dan moet dat ook kunnen om een ecologische ramp af te wenden.

INVESTEER IN DUURZAME ONTWIKKELING EN EEN RECHTVAARDIGE TRANSITIE

Wereldwijde verhoging van militaire uitgaven is een doodlopende weg.
Samen met 16 sociale en milieu-organisaties roepen we onze regeringen op om massaal te investeren in energiebesparing, hernieuwbare energie en duurzame mobiliteit op een sociaal-rechtvaardige manier.

Actie

Tijdens deze campagne gaan wij samen op zoek naar maatregelen die een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot geven met een zo klein mogelijke impact op onze ecosystemen, en tegelijk in het voordeel zijn van zoveel mogelijk burgers; zeker voor zij die het nu al moeilijk hebben.

  • Handen af van onze haltes, want we moeten net inzetten op méér in plaats van minder openbaar vervoer als we minder uitstoot door wagens willen. De Vlaamse overheid wil zo’n 5000 haltes van De Lijn afschaffen. Wij zeggen nee, en plannen mee actie.
  • Met overheidsgeld alleen, kan de transitie niet betaald worden. De financiële wereld beheert het grootste deel van de financiële middelen en beslist op dit moment zelf waar ze die in investeert. Nog al te vaak is dat in fossiele brandstoffen. Move Your Money wil daar een eind aan maken.
  • Hart boven Hard is lid van de Klimaatcoalitie. We stapten alvast mee op 10 oktober in de klimaatmars in het blok: ‘Er is wel geld voor klimaat’.
  • Soms moet je gewoon iets doen vanuit het hart. Na het rampzalige noodweer in Wallonië gingen groepjes van Hart boven Hard helpen bij de opkuis. We zamelden 1600 euro noodgiften in. Lees deze scherpe analyse over de houding van de verzekeraars.

Op de hoogte blijven? Check Facebook of schrijf in op onze nieuwsbrief. Volg de updates op deze website.

Doe mee!

Wil je mee je schouders zetten onder de campagne ‘Er is wél geld’? Heb jij nog een idee voor een thema of actie die in de campagne past? Laat het ons weten via onderstaande knop.

Back To Top