skip to Main Content

Een thuis voor iedereen

In Vlaanderen heeft een kwart miljoen huishoudens recht op een sociale woning maar krijgt geen toegang. In Vlaanderen kost de huur van een appartement gemiddeld meer dan 750 euro en toch is bijna de helft van de private huurwoningen van ontoereikende kwaliteit. Velen trekken van de enen naar de andere tijdelijke en onzekere woning zonder dat ze zich ergens kunnen settelen. Onze hartenwens is: een thuis voor iedereen.

Schaarste betekent concurrentie en dat zorgt voor uitsluiting en discriminatie. De Vlaamse regering besliste voortaan bij sociale woningen voorrang te verlenen aan huishoudens met een ‘lokale binding’. Zij springen over de andere wachtenden op de wachtlijst. Mensen in armoede en nieuwkomers blijven zo in de kou staan. De nieuwe regeling zal dak- en thuisloosheid nog meer in de hand werken.

wij willen geld voor wonen

De wooncrisis vraagt dringend om grote investeringen in de private en de sociale huurmarkt. Om wonen echt betaalbaar en duurzaam te maken. We hebben daarvoor een actieve woonpolitiek nodig. Niet een beleid dat met de handen in de schoot blijft zitten. De beste garantie is: als overheid zelf investeren. Investeer als een eerste stap de 1,8 miljard van de vroegere woonbonus jaarlijks in de aanpak van de wooncrisis ten voordele van de 50% laagste inkomens.

Op korte termijn willen we dat de wachttijd voor de huurpremie afgebouwd wordt van 4 jaar naar 1 jaar zodat veel meer huurders er een beroep op kunnen doen.

100% Woonrecht! Een 4-stappenplan

Stap 1. Startschot op 22 januari 2022. Hier lees je het verslag.

Stap 2: Doordenkavonden in februari en maart 2022.

Stap 3: Woonparlement: UITGESTELD.

Stap 4. Nationale Woonactie najaar 2022.

Het is het begin van een brede beweging van onderuit voor een radicale verbetering in het woonbeleid.

Hier lees je er alles over.

  • Lees onze Alternatieve Septemberverklaring over wonen.
  • Samen met 50 organisaties eisen we met het platform Woonzaak via juridische weg van de Vlaamse regering een beleid dat het recht op wonen garandeert.
  • ‘We kunnen de wooncrisis wél oplossen’, schrijft Hugo Beersmans, woordvoerder van Woonzaak. Ontdek hier zijn sterke en strijdbare argumenten.

Prof. Pascal de Decker: ‘Er is wél geld voor wonen!’

Bij het Startschot van de campagne ‘100% Woonrecht!’ op 22 januari 2022 wees prof. Pascal de Decker van Steunpunt Wonen erop dat het woonbeleid al jarenlang eendimensionaal het bezitten van een eigen woning promoot. Dan vallen lagere inkomens en huurders uit de boot

‘Een van de voornaamste maatschappelijke problemen van het woonbeleid is dat het inherent de sterkere schouders bevoordeelt. Dat leidt ertoe dat de woonsubsidies al jarenlang in hoofdzaak naar huishoudens met bovenmodale inkomens gaan. Daar werd door Deleeck en collega’s al jaren geleden op gewezen. (…) De sociale huursector is permanent volzet en de private biedt (onder andere) geen woonzekerheid. Als er maar één optie is, een eigen huis verwerven, is er geen keuze. Het uitbouwen van alternatieven in de sociale en private huursector verhoogt de keuzemogelijkheden. T.I.N.A. out, T.A.M.A.R.A. in: There are many alternatives ready and available.’

Doe mee!

Wil je mee je schouders zetten onder de campagne ‘Er is wél geld’? Heb jij nog een idee voor een thema of actie die in de campagne past? Laat het ons weten via onderstaande knop.

Back To Top