skip to Main Content

Waarom de campagne ‘Er is wél geld!’?

Een kleine bloemlezing van recente krantenberichten schetst de context.

  • De verzekeringsmaatschappijen plafonneren het bedrag dat ze uitkeren aan de slachtoffers van de overstromingen in Wallonië op 590 miljoen euro. Dat is ongeveer een derde van de geschatte schade. Hebben ze de voorbije jaren dan geen riante winsten geboekt?
  • Een recente studie van het Europese Tax Observatory berekende dat de Europese banken jaarlijks ongeveer 14 procent van hun winsten in belastingparadijzen boeken. Ze bereiken daar winstmarges van meer dan 50 procent. In 2019 vloeide in ons land, in alle stilte, 172 miljard euro naar belastingparadijzen. Dat is zowat een derde van het bruto binnenlands product! Geen geld voor onze pensioenen?
  • Oxfam berekende dat de gezamenlijke spaarpot van de miljardairs van deze wereld tijdens de pandemie aangroeide met 5,5 triljoen dollar! Da’s gemiddeld zo’n 20 miljoen dollar extra voor elke miljardair. De Wereldbank schat dat de covidcrisis, aan de andere kant van de medaille, ruim 200 miljoen mensen in de armoede heeft geduwd. Een aantal miljardairs ontpoppen zich nu tot filantropen. Voor hen, liever liefdadigheid dan structurele solidariteit.

Je kan moeilijk volhouden dat er geen geld is.

En toch… Hoe vaak horen we het niet: “Er is geen geld voor loonsverhoging, voor sociale woningen, voor de pensioenen, voor meer personeel in de zorg, voor beter openbaar vervoer, voor cultuur, voor een doortastend klimaatbeleid, voor de opvang van asielzoekers”?

Die dooddoeners willen we de wereld uit. Het gaat niet over de betaalbaarheid, maar over politieke keuzes. Het gaat over welke samenleving we willen. Daarom lanceert Hart boven Hard de campagne ‘Er is wél geld’. Sensibiliserend en mobiliserend. De campagne wil niet enkel dooddoeners ontkrachten en het bewustzijn aanscherpen, maar ook organiseren en mobiliseren voor sociale en ecologische alternatieven. Het gaat niet over een beetje meer geld voor sociale woningen, beter waterbeheer, hogere minimumlonen… wel over een radicaal andere economie, gericht op het welzijn van iedereen en niet op het profijt van enkelen.

We willen ons laten horen, loud en clear, en daarvoor hebben we ook jouw stem nodig! Doe je mee?

#ErIsWelGeld

Ontdek de thema’s

ER IS GENOEG VOOR IEDEREEN

Een groot tekort aan sociale woningen, een veel te laag budget voor steun aan mensen met een beperking, hoge integratiedrempels voor nieuwkomers, weinig vaste arbeidscontracten voor jongeren, een laag wettelijk pensioen, ontmanteling van publieke diensten, cultuurwerkers zonder inkomen, dure rusthuizen… Allemaal politieke keuzes die schaarste creëren, in de feiten en in de hoofden van de…

ER IS WEL GELD VOOR HET KLIMAAT

Na 26 klimaattoppen en ondertussen 6 jaar na het historische klimaatakkoord van Parijs, blijft de uitstoot stijgen. Ecosystemen worden aan razendsnel tempo verwoest. Heel de wereld wordt intussen geconfronteerd met extreme weerfenomenen. Gevolgen: enorme schade en menselijke drama’s. Ook dicht bij ons, zo mochten we deze zomer ondervinden met het noodweer in Wallonië. Het riedeltje…

ER IS WEL GELD VOOR WONEN

Een thuis voor iedereen In Vlaanderen heeft een kwart miljoen huishoudens recht op een sociale woning maar krijgt geen toegang. In Vlaanderen kost de huur van een appartement gemiddeld meer dan 750 euro en toch is bijna de helft van de private huurwoningen van ontoereikende kwaliteit. Velen trekken van de enen naar de andere tijdelijke…

ER IS WEL GELD VOOR ZORG

Wij willen geld voor zorg "Zonder zorg, gezondheid en gemeenschapsvorming zijn we niets. Dáár begint ons ware vermogen als maatschappij”, zo schreven we het al in onze eerste hartenwens in 2014. Een rijke samenleving zorgt voor haar mensen. Wie deze rijkdom uitverkoopt en privatiseert, verarmt de samenleving. Dan wordt de zorg herleid tot zorgbedrijven, met…

ER IS WEL GELD VOOR CULTUUR

Kunst en cultuur zijn even onmisbaar als kwaliteitsvolle zorg, een aangename thuis, een leefbare planeet. En ook op dit domein wordt er besparing na besparing losgelaten. We willen dit thema dan ook een prominente plaats geven in deze campagne. Wil je dit mee uitwerken? Klik dan als de bliksem op de rode knop hieronder en…

Back To Top