skip to Main Content

De werkgroep Zorg om Zorg steunde de zorgbetoging van de vakbonden op 2 juni 2022 door aanwezig te zijn en flyers met onderstaande boodschap te verdelen.

Deze boodschap zond HART BOVEN HARD al naar minister Beke. Vandaag spreken wij de nieuwe minister aan, samen met jullie.

Wij willen een beleid dat investeert in kwaliteit van leven met goede zorg voor iedereen. In een zorgzame samenleving is zorg een basisrecht – van bij de geboorte tot in de laatste levensfase.

Zorg mag geen product zijn dat je koopt op een markt van diensten. Geen beleggingsproduct in een aandelenportefeuille. Het doel moet zijn goede zorg, niet het maken van winst.

Zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn. Geen gesloten budget voor zorg. Dit mondt uit in tekorten in het zorgaanbod, in de gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg, de ouderenzorg, de kinderopvang, ….

Wij willen goede werkomstandigheden in zorg en welzijnswerk. Wij willen geen misbruik meer van mantelzorgers en vrijwilligers. Doe iets aan de werkdruk, het personeelstekort en verbeter het personeelsstatuut.

Want het loopt vandaag fout

In de gehandicaptenzorg koos het Vlaamse beleid voor “persoonsvolgende budgetten” om zorg mee in te kopen op een nieuwe markt van dienstverlening, maar zonder voldoende budget te voorzien. De doelstelling was “zelfregie” en “zorg-op-maat”. In de praktijk leidde het tot ongelijke behandeling en zelfs uitsluiting. Voor de zorgverleners leidde het tot meer papierwerk, hogere werkdruk, waar uiteindelijk ook de zorgkwaliteit onder lijdt.

HART BOVEN HARD voerde hier actie rond onder het motto Zorg is geen luxe! Dit onrechtvaardige systeem mag niet de blauwdruk worden voor andere zorgsectoren.

Ook de Vlaamse sociale bescherming sluit uit. Het nieuwe decreet wil de toegang beperken tot het zorgbudget waar iedereen wel verplicht toe bijdraagt. Samen met een brede groep sociale organisaties stapte HART BOVEN HARD op 24/01/2022 naar het Grondwettelijk Hof om dit decreet ongeldig te laten verklaren.

Als HART BOVEN HARD zeggen wij: Zorg is geen luxe, maar een basisrecht!
Is dat onbetaalbaar? Neen. Er is wel geld!

Men vindt wel geld voor het redden van de bankensector en big pharma en big business strijken megawinsten op. Bovendien verdient iedere cent die men investeert in preventie en goede zorg, zich dubbel en dik terug. Het gaat over politieke keuzes. Het gaat over welke samenleving we willen. Lees meer over Er is wel geld voor zorg!

Kom je samen met andere burgers in actie voor het recht op zorg?
Wij verzamelen opnieuw ervaringen om samen onze stem te laten horen.

Abonneer je op onze nieuwsbrief.

Back To Top